Referat af Stiftende generalforsamling torsdag den 1. september 2005

 

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent
  2. Stiftelse af Skovbyvej Grundejerforening herunder  godkendelse af vedtægter og fastsættelse af bidrag.
  3. Valg af formand for bestyrelsen
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  5. Valg af revisor
  6. Beslutning af forslag om at vejplan ændres, således at der ikke laves fortov
  7. Eventuelt

 

 

 

 

 

Ad 1)     Freddy Jensen blev valgt.

 

Ad 2)     Stiftelsen blev vedtaget med de fremsendte vedtægter. Disse tilrettes ved først givne lejlighed. Enstemmig vedtagelse dog manglede der repræsentanter for 1 husstand.

            Bidraget blev vedtaget til kr. 500,- og efterbetaling hvis der bliver ekstraordinære udgifter.

 

Ad 3)     Freddy B. Jensen blev valgt.

 

Ad 4)     Arne Mikkelsen, Pia Westergaard, suppleant Poul Erik Jensen blev valgt.

 

Ad 5)     Dorthe Pedersen blev valgt.

 

Ad 6)     Efter nogen drøftelse af forskellige forslag, samt besigtigelse af vejen,  var der flertal for at ønske en udvidelse af vejen i vestlig side med 1 meter. Hvis forslaget falder hos kommunen, tages det op til fornyet overvejelse om der skal være græs eller fortov i siden.

 

Ad7)      Der blev foreslået at en del af det øverste (ved skolen) fællesareal asfalteres, således at der bliver en multibane, hvor der kan spilles fodbold, basketball, wolleyball, stå på rulleskøjter og om vinteren kan det overrisles og bruges som skøjtebane. Endvidere kan det også bruges til opstilling af festtelt.